Kontakt

Białostockie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

członek Alzheimer Polska

ul. Swobodna 38 lok.9

15-756 Białystok

tel. +48 602 831 797

alzheimer-bialystok@wp.pl

alzheimer.bialystok@gmail.com